Get Adobe Flash player
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość Odsłon : 55542

obraz

OFERTA  DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W  GRAJEWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 UCZNIOWIE

L.p.

Temat zajęć

Osoba prowadząca

Uczestnicy

1

Inteligencja emocjonalna a przystosowanie się do wymagań rzeczywistości – szkoła, dom, rówieśnicy

Psycholog                      

mgr Alicja Klebanowska

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych

2

Profilaktyka uzależnień

Psycholog

mgr Bożena Perkowska

Uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

3

Wychowanie do życia w rodzinie. Realizacja wybranych tematów programu

Pedagog

mgr Jarosław Kozikowski

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych

4

Jak radzić sobie ze stresem - warsztaty

Psycholog

mgr Bożena Perkowska

Maturzyści

5

Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu

Pedagodzy i logopedzi

mgr Małgorzata Pabisek

mgr Ewa Kozikowska

Dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym 3-7 lat 

6

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Terapia pedagogiczna

Pedagodzy

mgr Ewa Kozikowska

mgr Małgorzata Pabisek

Uczniowie szkół podstawowych ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

7

Zajęcia aktywizujące wybór zawodu i ścieżek kształcenia

Pedagog

mgr Hanna Chrzanowska

Uczniowie szkół podstawowych  i gimnazjum

8

Porady z zakresu orientacji  szkolnej i zawodowej

Pedagog

mgr Hanna Chrzanowska

Psycholog

mgr Beata Andryszczyk

Uczniowie gimnazjum klas III i szkół ponadgimnazjalnych

9

Zajęcia integracyjne

Psycholog

mgr Beata Andryszczyk

Uczniowie

10

Depresja u dzieci i młodzieży

Psycholog

mgr Beata Andryszczyk

Uczniowie

11

Terapia dziecka autystycznego

Pedagodzy

mgr Ewa Kozikowska

mgr Małgorzata Pabisek

Uczniowie

12

Indywidualna terapia logopedyczna

Logopedzi

Dzieci i Uczniowie

13

Terapia dzieci z afazją

Neurologopedzi

mgr Małgorzata Pabisek

mgr Ewa Kozikowska

Dzieci i Uczniowie

14

Terapia dziecka niesłyszącego i słabosłyszącego

Logopedzi:

mgr Małgorzata Pabisek

mgr Urszula Michalska

Dzieci i Uczniowie

15

Terapia ręki

Pedagodzy

mgr Ewa Kozikowska

mgr Małgorzata Pabisek

Dzieci i Uczniowie

16

Masaż logopedyczny

Logopeda

mgr Małgorzata Pabisek

Dzieci i Uczniowie

17

Terapia dzieci z SLI

Logopeda

mgr Małgorzata Pabisek

Dzieci i Uczniowie

18

Badania diagnostyczne przesiewowe w kierunku wad wymowy u dzieci

Logopedzi

Dzieci i Uczniowie