Get Adobe Flash player
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości Odsłon : 55550

obraz

OFERTA  DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GRAJEWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 RODZICE

L.p.

Tematy zajęć

Osoba prowadząca

Uczestnicy

1

Rola rodziców w procesie dydaktyczno – wychowawczym – prelekcja

Psycholog

mgr Alicja Klebanowska

Rodzice

2

Dzieci z ryzyka dysleksji – wczesne objawy i przeciwdziałanie nim – prelekcja

Pedagodzy


mgr Małgorzata Pabisek
mgr Ewa Kozikowska

                                     

Rodzice dzieci przedszkolnych i klas I - III

3

Rola rodziny w procesie rozwoju dziecka - wykład

Psycholog

mgr Bożena Perkowska

Rodzice

4

Dobra miłość – co zrobić, żeby nasze dzieci miały udane życie - prelekcja

Psycholog

mgr Bożena Perkowska

Rodzice

5

Pomoc dziecku z opóźnionym rozwojem psychoruchowym z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu – zajęcia otwarte

Pedagodzy – logopedzi

mgr Ewa Kozikowska

mgr Małgorzata Pabisek

Rodzice dzieci w wieku 3-7 lat

6

Funkcjonowanie dziecka po doświadczonych urazach psychicznych, formy pomocy - prelekcja

Psycholog

mgr Alicja Klebanowska

Rodzice

7

Dojrzałość szkolna – prelekcja

Psycholog

mgr Alicja Klebanowska

Rodzice dzieci sześcioletnich

8

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Psycholog

mgr Bożena Perkowska

Rodzice

9

Porady z zakresu orientacji  szkolnej i zawodowej

Pedagog

mgr Hanna Chrzanowska

Psycholog

mgr Beata Andryszczyk

Rodzice

10

Moje dziecko jest uczniem

Psycholog

mgr Beata Andryszczyk

Rodzice

11

Agresja wśród dzieci i młodzieży

Psycholog

mgr Beata Andrysczyk

Rodzice

12

Przemoc w Internecie

Psycholog

mgr Beata Andryszczyk

Rodzice

13

Depresja wśród dzieci i młodzież

Psycholog

mgr Beata Andryszczyk

Rodzice

14

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Psycholog

mgr Alicja Klebanowska

Rodzice

15

Wczesna diagnoza i interwencja logopedyczna

Pedagog – logopeda

mgr Małgorzata Pabisek

Rodzice

16

Wady wymowy a trudności dziecka w opanowaniu umiejętności czytania i pisania

Pedagog – logopeda

mgr Małgorzata Pabisek

Rodzice

17

Specyficzne zaburzenia mowy i języka – czym SLI są?

Pedagog – logopeda

mgr Małgorzata Pabisek

Rodzice

18

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pedagog

mgr Jarosław Kozikowski

Rodzice