Get Adobe Flash player
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość Odsłon : 55544

obraz

OFERTA  DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W  GRAJEWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 DLA NAUCZYCIELI

 

L.p.

 

Temat zajęć

 

Osoba prowadząca

 

Uczestnicy

 

1

W zgodzie ze sobą i z uczniem – warsztaty

Psycholog

mgr Alicja Klebanowska

 

Nauczyciele

2

Problemy uzależnienia i współuzależnienia – prelekcja

Psycholog

mgr Bożena Perkowska

 

 

Nauczyciele

3

Profilaktyka uzależnień – warsztaty

Psycholog

mgr Bożena Perkowska

 

 

Nauczyciele

4

Rozwiązywanie problemów wychowawczych

 

Psycholog
mgr Bożena Perkowska

 

Nauczyciele

5

Rozwiązywanie konfliktów – warsztaty

Psycholog
mgr Bożena Perkowska

Nauczyciele

6

Pomoc dziecku z opóźnionym rozwojem  psychoruchowym z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu – zajęcia warsztatowe

Pedagodzy-logopedzi

mgr Małgorzata Pabisek

mgr Ewa Kozikowska

 

Nauczyciele  przedszkoli

i  klas”0”           

7

Dysleksja: objawy, formy Pomocy.

Prawa dziecka - prelekcja

Pedagodzy

mgr Ewa Kozikowska

mgr Małgorzata Pabisek

 

Nauczyciele

8

Dzieci z ryzyka dysleksji-wczesne objawy dysleksji    i przeciwdziałanie nim – zajęcia warsztatowe

Pedagodzy

mgr Ewa Kozikowska

mgr Małgorzata Pabisek

 

Nauczyciele

przedszkoli

 

9

Mowa  a pismo wpływ wad wymowy na trudności w pisaniu – zajęcia warsztatowe

Pedagog-logopeda

mgr Małgorzata Pabisek

 

 

Nauczyciele

10

 

 

Profilaktyka zaburzeń mowy – prelekcja

Pedagog-logopeda

mgr Małgorzata Pabisek

Logopeda

mgr Urszula Michalska

 

Nauczyciele przedszkoli

11

Funkcjonowanie dziecka po doświadczonych urazach psychicznych, formy pomocy – prelekcja

Psycholog

mgr Alicja Klebanowska

 

Nauczyciele

12

Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkania konsultacyjno – informacyjne

Pedagog

mgr Jarosław Kozikowski

 

Nauczyciele

13

Przemoc w Internecie

Psycholog

mgr Beata Andryszczyk

 

Nauczyciele

14

Depresja wśród dzieci i młodzieży

Psycholog

mgr Beata Andryszczyk

 

Nauczyciele

15

SLI – specyficzne zaburzenia mowy i języka, czym są?

Pedagodzy – logopedzi

mgr Małgorzata Pabisek

mgr Ewa Kozikowska

 

Nauczyciele

16

Funkcjonowanie dziecka w szkole z niższym niż przeciętna norma intelektualna

Pedagodzy – logopedzi

mgr Małgorzata Pabisek

mgr Ewa Kozikowska

 

Nauczyciele

17

Jak dziecko autystyczne odbiera świat? – zajęcia warsztatowe

Pedagog – logopeda

mgr Małgorzata Pabisek

 

Nauczyciele