Get Adobe Flash player
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość Odsłon : 55546

KADRA  PEDAGOGICZNA

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Wykształcenie

1

JAROSŁAW KOZIKOWSKI

nauczyciel dyplomowany

pedagog-surdopedagog

dyrektor

Wyższe magisterskie – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – Uniwersytet Gdański, Studia Podyplomowe – wychowanie rodzinne i seksualne – WSP Olsztyn,

Studia Podyplomowe – surdopedagogika Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji zarządzania oświatą -  ODM Łomża, Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kurs języka migowegi I i I stopnia

2

HANNA CHRZANOWSKA

nauczyciel dyplomowany

pedagog

Wyższe magisterskie – pedagogika opiekuńcza -WSP Olsztyn, Studia Podyplomowe – Resocjalizacja w Środowisku Otwartym -Uniwersytet w Białymstoku, Studia Podyplomowe - Doradztwa zawodowego Uniwersytet w Białymstoku

3

EWA KATARZYNA KOZIKOWSKA

nauczyciel dyplomowany

Pedagog- logopeda

Wyższe magisterskie – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – WSP Olsztyn, Studia Podyplomowe – Logopedia Ogólna – Wszechnica Mazurska w Olecku, Studia Podyplomowe Neurologopedia

Kurs specjalistyczny Dysleksja rozwojowa, teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna – Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku (150 godzin)

4

URSZULA MICHALSKA

nauczyciel dyplomowany

logopeda

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym studia Podyplomowe – Logopedia

Studia Podyplomowe surdologopedia

 5

 MONIKA BRTNIKIEWICZ

 Psycholog

 wyższe magisterskie  z przygotowaniem pedagogicznym-Akademia Pedagogiki Specjalnej kierunek psychologia specjalność -psychologia kliniczna.

6

BEATA ANDRYSZCZYK nauczyciel dyplomowany

psycholog

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie kierunek psychologia, studia Podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne, Studia podyplomowe Psychologia Kliniczna

7

MAŁGORZTA PABISEK

nauczyciel dyplomowany

pedagog-logopeda

Wyższe magisterskie – pedagogika – KUL  Lublin, Studia Podyplomowe – Logopedia ogólna – Uniwersytet Warszawski, Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej WOM Białystok, Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie logopedii ogólnej, Studia podyplomowe Neurologopedia

8

BOŻENA PERKOWSKA   nauczyciel dyplomowany

psycholog

Wyższe magisterskie – psychologia – KUL  Lublin, Studia Podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie -  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa, Studium Pomocy  Rodzinie – Instytut Psychologii i Zdrowia (250 godz.),

9

ALICJA KLEBANOWSKA

nauczyciel dyplomowany

psycholog

Wyższe magisterskie – psychologia – Uniwersytet Warszawski, Szkolenie w zakresie pomocy rodzinie - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (320 godz.) Studium socjoterapii ODN Białystok (250 godz.)